OVLÁDAČ FLEXISMART

jeden integrovaný termostat, tri možnosti regulácie